Deskundig advies voor ieder geluidsprobleem

  Snelle levering en professionele montage

  Showroom nabij Utrecht

  EASY Noise Control

  tot

  Toon resultaten

  Geluidsisolatie muur

  Wat u nodig heeft voor geluidsisolatie muur of geluidsisolatie wand hangt af van het geluidsprobleem:

  • Luchtgeluid: Stemgeluid, Televisiegeluid
  • Contactgeluid: Trillingen en dreunen van constructie door bv. voetstappen, dichtvallende deuren, een trillende wasmachine.

  EASY Noise Control biedt materialen aan als EASYbond, EASYmass en EASYpol voor het opbouwen van een goede voorzetwand.

  Tips voor het verbeteren van de geluidsisolatie muur:

  • Geluidslekken dichten: naden, luchtkanalen, ventilatie en spleten rondom tussenwanden.  Voorkom kieren rondom tussendeur en kozijnen.
  • Lucht- en contactgeluid verminderen doet u door een voorzetwand. Deze mag geen contact maken met het plafond, de vloer en bouwkundige wand. Een zogenoemde massa-veer principe.
  • Demp geluid bij de bron met geluidsabsorptie. Zoals akoestisch panelen of platen. Denk bijvoorbeeld ook aan een vloerkleed om contactgeluid met de vloer te verminderen.
  • Flankerend geluid voorkomen door een box-in-box constructie

  Geluidsisolatie muur of geluidsisolatie wand

  Voor een goede geluidsisolatie is het belangrijk om vast te stellen of je te maken hebt met contactgeluid of luchtgeluid. Met name contactgeluid is moeilijk op te lossen. 

  Ten alle tijden is het belangrijk de bron te duiden. En wat is de zwakste schakel in van de scheidingsmuren, plafond en of vloer? U wilt voorkomen dat u dure nieuwe voorzetwanden plaatst en het geluidslek toch elders blijkt te liggen.  

  Geluidsisolatie muur tegen burengeluid

  Om burengeluid op een goede manier te reduceren zouden de betreffende muren verzwaard moeten worden. Ter verduidelijking: Als je de massa van een muur verdubbelt wordt de geluidsoverdracht met ongeveer 3 dB gereduceerd. Denk bijvoorbeeld aan EASYmass massaplaten.

  Om loopgeluiden van de bovenburen te reduceren moet de vloer zelf aangepakt worden. Bij de bovenburen zou er dan trillingsisolatie of een zwevende vloer geplaatst moeten worden

  Contactgeluid

  Contactgeluid is een trilling die zich voortplant in de constructie. Wanneer contactgeluid eenmaal in de constructie zit is het moeilijk om het geluid te dempen.

  Voorbeelden van contactgeluid zijn slaande deuren, voetstappen, geluid van drums en bass-geluiden.

  Oplossingen tegen contactgeluid

  De enige echt goede oplossing om contactgeluid tegen te gaan is een box-in-box te bouwen. Dat betekent dat u een losgekoppelde ruimte in een ruimte plaatst. Dit is veelal niet mogelijk en tevens complex en duur. 

  Een veel gekozen oplossing is het plaatsen van een voorzetwand. Idealiter wordt deze contactvrij van de vloer, het plafond en de andere wanden opgesteld.

  Een goede voorzetwand bestaat uit veerregels,  absorptieplaten als vulling (EASYpol polyesterwol), en een dubbele gipslaag.  Het risico op flankerend geluid is echter aanwezig.

  Met flankerend geluid bedoelt men een trilling (geluid) die langs andere wanden, vloer en plafond alsnog de ruimte inkomt. Dit is dus indirecte geluidsoverlast via aangrenzende oppervlakken. Om dit te voorkomen is wederom een box-in-box de beste oplossing. 

  Luchtgeluid

  Luchtgeluid is geluid dat zich voornamelijk voortplant door de lucht zoals stemgeluid, geluid van een TV, etcetera. Wanneer sprake is van geluidsoverlast via luchtgeluid dan is veelal sprake van een of meerdere van de volgende situaties:

  • De woning scheidende muur is zeer licht (bijvoorbeeld eensteensmuur)
  • Er zitten kieren in de woning scheidende wand

  Wanneer het gaat om luchtgeluid is het met name belangrijk om te controleren op kieren. Deze ontstaan bij de aansluitingen van vloer en plafond met de aangelegen wanden.

  Ook hier zijn ventilatie-openingen en/of verwarmingsbuizen zwakke plekken. Het is belangrijk om deze kieren tussen de vloer, en andere zwakke plekken, zoveel mogelijk af te dichten.

  Bij overlast van luchtgeluid is een zwevende voorzetwand zeer sterk aan te bevelen. Met een voorzetwand worden zeer hoge geluidsisolatie waarde behaald voor geluidsisolatie muur. Wij bieden een duurzame EASYpol polyesterwol aan als spouwvulling van de voorzetwand.

  Maak het bespreekbaar

  Voordat u een maatregel tegen burengeluid neemt is de belangrijkste maatregel: maak het bespreekbaar. Dit is vaak de snelste, makkelijkste en goedkoopste oplossing om overlast van burengeluid tegen te gaan.

  Wees ervan bewust dat geluidsoverlast ontstaat bij zowel uzelf als uw buren. Geluid gaat twee kanten op.

  Als u last hebt van luchtgeluid van uw buren, dan heeft u grote kans dat zij ook last hebben van uw stemgeluid. Dus u bent allebei gebaat bij goede afspraken en een goede geluidsisolatie muur of wand.