Noppenschuim. Wel of niet geschikt?

De meeste mensen zijn bekend met noppenschuim. In veel muziek en radiostudio’s vind je dit materiaal terug. Maar waarvoor dient dit nu eigenlijk?

Geluidsisolatie

In een studio/muziekruimte wordt over het algemeen een behoorlijke hoeveelheid geluid geproduceerd. Dit geluid moet zoveel mogelijk in deze ruimte blijven en de hinder naar andere ruimtes dient zoveel mogelijk beperkt te worden. De toegevoegde waarde van noppenschuim om geluid te isoleren is echter te verwaarlozen.

In studio’s en muziekruimtes zijn de constructies achter het noppenschuim de basis voor een goede geluidsisolatie. Dit zijn veelal zware, goed ontkoppelde constructies met een harde en dichte structuur. Deze constructies zijn speciaal ontwikkeld voor hoge geluidsisolatieniveaus.

Vanwege de harde wanden, plafonds en vloeren is het risico op galmvorming en hinderlijke reflecties erg hoog. Dit is voor een muziek of studioruimte niet wenselijk. Galm verslechtert de geluidskwaliteit aanzienlijk, hetgeen duidelijk is terug te horen op opnames. Om dit tegen te gaan wordt er gebruik gemaakt van geluidsabsorberend materiaal.

Geluidsabsorptie

Noppenschuim valt net als vele andere akoestische schuimen onder de geluidsabsorberende materialen. Geluidsabsorptie wordt gebruikt om galm en hinderlijke reflecties in een ruimte te reduceren. Hiervoor heeft het materiaal een open structuur nodig, zodat het geluid geabsorbeerd kan worden en niet meer terugkaatst de ruimte in.

Met een voldoende hoeveelheid absorptiemateriaal op de juiste plekken in de ruimte verbetert de akoestische omgeving, maar zonder de bouwkundige achter constructie zal het geluid nog steeds makkelijk overgedragen worden naar andere ruimtes.