Motorgeluid boot

In boten en jachten is motorgeluid vaak een hinderlijke factor. We maken daarbij onderscheid tussen twee vormen van motorgeluid:

“Luchtgeluid”: dit is geluid wat zich door de lucht verplaatst en niet het gevolg van een overgedragen trilling
“Trillingsgeluid”: dit zijn trillingen die door de motor worden overgedragen op het casco en elders hoorbaar zijn als geluid

Luchtgeluid
Wanneer u met name last heeft van luchtgeluid (geluid dat niet wordt voortgeplant door trillingen) dan zijn de volgende zaken belangrijk:

1) Geluidsisolatie motoromkasting / motorruimte

Het is belangrijk dat de ruimte waarin de motor zich bevindt goed is afgeschermd van de rest van de boot / het jacht. Indien sprake is van een motorruimte dan wordt deze veelal afgeschermd van het dek door de vloer met daarin een luik. In deze situatie is het van belang dat het de vloer en het luik voldoende isoleren:

Luik: zorg voor goede rubbers zodat het luik nauw aansluit op de vloer zonder kieren. Indien het luik relatief licht is probeer deze dan zoveel mogelijk te verzwaren met EASYmass.

Vloer: Controleer of het dek goed ontkoppeld is op de spanten en vervang indien nodig de trillingsisolatie op deze punten

Tip: Zet in het donker een lamp in de motorruimte en doe het luik dicht. Iedere plek waar licht zichtbaar is, is een geluidslek.

Wanneer sprake is van een motorkast dan verschilt de oplossing voor een stalen motorkast en een houten motorkast. Bij een stalen motorkast is de massa veelal voldoende, maar indien de kast van multiplex is gemaakt is het te adviseren om de motorkast te verzwaren met EASYmass geluidsisolerende platen. Let op dat u dit product nauw op elkaar aansluit; iedere kier is een geluidslek en beperkt de werking van de geluidsisolatie.

2) Afdichten van kieren

In de motorkast moeten zo min mogelijk kieren en/of openingen zijn. Door kieren goed af te dichten zijn er geen "geluidslekken" en verbetert de isolatiewaarde van de motorkast.

3) Absorptie toevoegen in de motoromkasting / motorruimte

De motoromkasting / motorruimte is gemaakt van harde materialen; hierdoor ontstaat veel reflecties en wordt het motorgeluid in deze ruimte versterkt. Door geluidsabsorptie aan te brengen wordt het geluidsniveau in de motorkamer teruggebracht. U doet dit door de ruimte te beplakken met EASYfoam FireSeal HR; dit is een brandveilig schuim met een hitte reflecterende toplaag en is dus bij uitstek geschikt voor motorruimten. t

Let bij alle maatregelen op dat de motor voldoende lucht kan blijven aan- en afvoeren; de luchttoevoer en luchtafvoer van de motor mag niet belemmerd worden.

Trillingen in het casco

Een andere vervelende bron van overlast zijn de trillingen in het casco die via de motor worden voortgezet naar de rest van het schip. Bekijk de blog over trillingen in het casco om hier meer over te leren.