Akoestisch rooster of koelissengeluiddemper?

Twee oplossingen voor ventileren van industriële machines en ruimten. Maar wanneer kiest u voor het akoestisch rooster en wanneer voor de koelissengeluiddemper? In deze blogpost zetten we de voordelen en toepassingen van beide producten op een rijtje. Op deze manier krijgt u inzicht welk product het beste geschikt is voor uw toepassing.

Akoestisch rooster

De voordelen van het akoestisch rooster zijn de beperkte inbouwdikte (ca. 300 mm), de eenvoudige montagewijze en de nette afwerking (eventueel met vogel- of insectengaas). Het akoestisch rooster wordt toegepast bij:

1). Natuurlijke ventilatie
Het akoestisch rooster is uitstekend geschikt voor natuurlijke ventilatie van technische ruimten, hallen en complete fabrieken. Het vervangt een open raam of luik.

2). Lage luchtsnelheden
Door de vormgeving en vrije doorlaat van het akoestisch rooster ontstaat er tegendruk. Bij geforceerde ventilatie en/of luchtsnelheden van meer dan 2 meter per seconde neemt deze tegendruk aanzienlijk toe. Dit gaat ten koste van zowel de geluiddemping (toename stromingsgeluid) en de capaciteit van de ventilator.

3). Beperkte geluidseisen
De invoegdemping van het akoestisch roosters loopt uiteen van ca. 6 dB bij 63 Hz tot 18 dB bij 4000 Hz. Dat is wat het rooster doet, niet meer en niet minder.

Koelissengeluiddemper

De koelissengeluiddemper is een maatwerk ventilatie oplossing die verder gaat waar het akoestisch rooster stopt. Een koelissendemper bestaat uit een demperhuis en afzonderlijke koelissen (schotten), maar lucht tussendoor stroomt. Het is daarmee een wat grotere, zwaardere oplossing dan het akoestisch rooster en wordt toegepast bij:

1). Zware of specifieke geluidseisen
De lengte en spleetbreedte tussen de afzonderlijke koelissen zijn bepalend voor demping en tegendruk. De koelissendemper wordt altijd op maat geëngineerd en geproduceerd.

2). Hoge luchthoeveelheden
Bijvoorbeeld machineomkastingen, luchtkanalen en uitblaasopeningen. Door te variëren in spleetbreedte kan een hoog luchtdebiet worden gerealiseerd zonder een hoge tegendruk te genereren. Worden luchtsnelheid en tegendruk toch te hoog, dan kan het kanaal geëxpandeerd worden.

3). Integratie met ventilator
De koelissendemper is optioneel te voorzien van een ventilatorplaat met een axiaalventilator. Hiermee kan een compleet geforceerd ventilatiesysteem worden gerealiseerd, van (geluidsisolerende) omkastingen tot complete fabriekshallen.